ورود کارفرما

شرکت های حمایت شده

تعداد کل : 286
 • - توسعه فناوری بارمان
 • - پترو شیمی شازند
 • - هماون انرژی اسپادانا
 • - کیا نانو پوشش
 • - اسکومی اویل تولز کیش لیمیتد
 • - پتروشیمی کاویان
 • - نانوفن شفق
 • - تک سرام
 • - تولیدی خودرو سایپا کاشان
 • - گسترش لوله پلاب
 • - توسعه صنعتی پارس روی زنجان
 • - ریز فناوران شیمی سبز
 • - شرکت صنایع هفت الماس
 • - صنایع تولیدی اصفهان مقدم
 • - قطعات توربین شهریار
 • - فرانو زیست رسانش ایلیا
 • - آبادگران اروند شیمی
 • - فراز اکسیر ثمین
 • - شرکت توزین الکتریک
 • - نوآوران فناوری های همگرای شناختی زیستی اطلاعات و نانو (شزان)