ورود کارفرما

نحوه ثبت نامثبت نام و درخواست حمایت از اشتغال طبق مراحل زیر امکانپذیر می باشد:


-     ثبت نام در بخش "ثبت نام کارفرما" و انتخاب رمز و کلمه عبور

-     ورود به کارتابل شرکت

-     ورود به بخش درخواست جدید

-     انتخاب نیروی استخدام شده

-     ادامه مراحل ثبت درخواست (شامل ارسال فایل قرارداد و بیمه)