ورود کارفرما

مدارک لازم

            
              - دریافت نام کاربری و کلمه عبور از کارشناسان سایت

              - تصویر قرارداد استخدام تمام وقت فرد در نهاد     

)باید از تاریخ ثبت درخواست در سایت،تا 4 ماه بعد اعتبار داشته باشد

  - تصویر آخرین لیست بیمه نهاد شامل اطلاعات فرد مورد حمایت ستاد نانو