ورود کارفرما

معرفی طرح


ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به منظور بهره­ گیری از تخصص سرمایه­ های انسانی نانو و حمایت از نهاد­های علاقمند به فعالیت در حوزه نانو، برنامه­ ای حمایتی را با عنوان "طرح دوم حمایت از اشتغال" در نظر گرفته است


نهادهای مذکور با استخدام افراد مشمول طرح، مبلغ 2،000،000 ریال را به ازای هر ماه بعنوان حق بیمه کارفرما و بیمه شده ( به مدت سه سال) به عنوان تشویق از ستاد نانو دریافت خواهند نمود. درصورتی که نهاد تولیدی به حوزه نانو ورود پیدا نماید از حمایتهای "طرح اول حمایت از متخصصان نانو" نیز بهره مند خواهد شد.