ورود کارفرما

افراد مشمول


 فارغ التحصیلان دکتری رشته ها و گرایش های نانو

 فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته ها و گرایش های نانو

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد رشته ها و گرایشهای نانو در خارج از کشور                                              (در صورت تایید پایان نامه در ستاد نانو )

فارغ التحصیلان دکتری رشته ها و گرایشهای نانو در خارج ازکشور                                                              (در صورت تایید پایان نامه در ستاد نانو )

 فارغ التحصیلان دکترا سایر رشته ها                                                                                                  (دارای پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی مرتبط با نانو و مورد تایید ستاد نانو)

 فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد سایر رشته ها                                                                                  (دارای پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی مرتبط با نانو و مورد تایید ستاد نانو )