ورود کارفرما

معرفی طرح همکار من


مقدمه

افزایش نیازهای بشری، پیچیدگی مسائل و نیازهای جامعه، انتظار نوآوری و کارآفرینی علمی از فارغ التحصیلان دانشگاهی روابط بین رشته‌ای را ایجاد کرده است. این ارتباطات، دستاوردها و نتایج مناسبی برای نظام آموزشی، دانشگاه‌ها، صنعت و جامعه به همراه داشته است. از این رو ایجاد فضای همکاری و ارتباط در بین فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف می‌تواند یک فضای کسب و کار و کارآفرینی مناسب را به وجود آورد.

معرفی

تعریف پروژه‌های مختلف و رسیدن به اهداف و برنامه‌های متفاوت گاه مستلزم داشتن دانش و مهارت در علوم مختلف است. به همین منظور ایجاد فضای آشنایی و همکاری در میان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف می‌تواند تاثیر مثبتی در تحقق ایده‌ها و ایجاد فضای کار و اشتغال داشته باشد.

این همکاری با تعریف یک پروژه (ایده) که تمام جوانب آن بررسی شده است- شکل می‌گیرد. بدین ترتیب افراد دارای ایده بایستی فرم مربوط به همکاری را با توجه به پارامترهای زیر تکمیل نمایند:

1-     تعریف پروژه (ایده) و مشخص نمودن توانمندی خود

2-     مشخص نمودن توانمندی مورد نیاز

3-     تعریف شرایط همکاری

پس از تکمیل، فرم مربوطه را از طریق ایمیل« occupation@nano.ir» ارسال نمایند.

 داوطلبان برای همکاری لازم است رزومه خود را با ایمیلی که در آن عنوان فرصت همکاری ذکر شده است به آدرس ایمیل « occupation@nano.ir»  ارسال نمایند. لازم به ذکر است این فرصت‌ها در قسمت «همکار من» نمایش داده می‌شود.