ورود کارفرما

معرفی طرح کارورزی

 

مقدمه

دانش‌آموختگان دانشگاهی پس از طی دوره‌های آکادمیک، نیازمند کسب مهارت‌های شغلی می‌باشند تا بتوانند وارد فضای کسب و کار شوند. هر تجربه آموزشی همراه با شغل را می‌توان «کارورزی» نامید که منجر به تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقای مهارت فرد می‌شود؛ امکان و فرصتی برای آشنایی با محیط کار است که نه تنها باعث افزایش قابلیت‌های فرد برای اشتغال در آینده می‌شود، بلکه آگاهی بیشتری در ترسیم آینده شغلی می‌دهد. از سویی دیگر، فرصتی فراهم می‌شود تا صاحبان مشاغل، مهارت‌های حرفه‌ای مرتبط با شغل را در فضایی آموزشی به کارورز انتقال دهند و امکان پرورش و بروز توانمندی‌های جدید در نیروهای احتمالی آینده خود را ایجاد کنند.

با این رویکرد فرصت‌های کارورزی با نام «آموزش مهارت شغلی» معرفی می‌شود:

 

·         مدت زمان این دوره  بین 4 تا 6 ماه و در ماه حداقل 100 ساعت می‌باشد.   

·         درصورت تمایل، کارفرما می‌تواند مبلغی به عنوان پاداش به کارورز پرداخت کند.

·         کارورز در صورت تمایل کارفرما تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

·         در صورت رضایت کارفرما از نحوه عملکرد کارورز، استخدام صورت می‌پذیرد.

·         در پایان دوره، گواهینامه «مهارت‌های شغلی» برای کارورز صادر می‌گردد.

 

 

- دانش‌آموختگان دانشگاهی درصورتی‌که مایل به گذراندن این دوره‌ها باشند، درخواست خود را به ایمیل« occupation@nano.ir» با نام «درخواست آموزش مهارت شغلی» به همراه ذکر مشخصات تحصیلی خود، ارسال نمایند.

 

- صاحبان مشاغل درصورت تمایل به همکاری با نیروی کارورز، می‌توانند پس از دانلود و تکمیل فرم پیوست، به ایمیل 

« occupation@nano.ir»  با نام «ثبت درخواست نیروی کارورز» ارسال نمایند تا بر این اساس، نیروهای کارورز مناسب معرفی گردد.