ورود کارفرما

در سطح پرسنل

  

 

بسیاری از افراد بعد از اتمام دوره نحصیلی خود، زمانی که وارد بازار کار می شوند با سردرگمی خاصی مواجه می شوند. اکثر آنها نمی دانند که چه نوع شغلی با شخصیتسان سازگار است و از این روی وارد کاری شده و به علت عدم تطابق شرایط شغلی با شخصیت و روحیه شان از کار زده می شوند. هر کدام از افراد شخصیت خاص به خود را دارند که با آن بدنیا آمده‌اند. از آنجایی که شغل مناسب هر فرد با تیپ شخصیتی او رابطه دارد بنابراین صرف وقت برای شناسایی تیپ شخصیتی به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و ترجیحات افراد ضروری خواهد بود. آزمون تیپ شناسی شغلی(MBTI ) راهکاری مناسبی برای شناخت ناشناخته های درونی و  یافتن شغل مناسب یا توجه به شخصیت هر فرد می باشد.

زمانی که کد تیپ شغلی پرسنل مشخص می شود، افراد با توجه به کاراکترهای شخصیتی مناسب با شغل در سمت خود قرار می گیرند لذا بهره وری سازمان بالاتر رفته و کارکنان احساس یاس و سرخوردگی نخواهند داشت.

در این راستا پرسنل طی مصاحبه فردی و یا کارگاه گروهی در می یابند که ترجیحات، توانمندیها، روش های یادگیری، تصمیم گیری و سبک انجام کار آنها چگونه است. آنها آگاهی هایی که در مورد خود بدست می آورند به علل کامیابی ها و ناکامی های خود درگذشته بیشتر پی برده و اهداف و روش های واقع گرایانه تری را اتخاذ می کنند. در حقیقت آنها به فردیت (شخصیت متمایز فردی) خود نزدیکتر شده و با خویشتن صلح می نمایند. در نتیجه این بصیرت فرد ضمنرسیدن به آرامش بیشتر، کارایی بیشتر و روابط بهتری را با دیگران تجربه می کند.

 

شرح مراحل

  •  جلسه حضوری با پرسنل
  • انجام ارزیابی برای پرسنل سازمان
  •  ارائه خروجی های لازم به سازمان


خروجی ها

  • پروفایل شغلی (میزان تناسب شغلی و شخصیتی نیرو با فعالیت های کنونی)
  • پروفایل تیم (شامل نحوه تعاملات افراد در تیم های کاری برای ارتقاء فضای کاری و تعیین نیاز تیم)