ورود کارفرما

در سطح مدیران


    نیازها، خواسته ها، علایق، مهارت ها، ارزش ها و شخصیت های اشخاص همه با هم متفاوت اند. اگر دو نفر دارای گونه شخصیتی واحدی نباشند، کاری که به نظر یکی جالب است ممکن است برای دیگری ابداٌ جالب نباشد. متخصصان امور شغلی از مدت ها قبل به این نتیجه رسیده اند که بعضی ها در انجام دادن بعضی کارها موفق تر عمل می کنند، بنابراین بسیار مفید است کاری که انجام می شود یا استعداد و توانمدی های فرد به خوبی هماهنگ باشد. با این وصف یافتن ابزاری که بتوان تیپ شخصیتی افراد را شناسایی کرد برای مدیران و کارشناسان منابع انسانی و استخدامی ضرورت می یابد.

آزمون MBTI پاسخی بود بدین نیاز، آزمون تیپ شخصیتی که از دهه 1920 تا به اکنون بر روی آن تحقیقات گسترده ای صورت گرفته، این نیاز را برآورده نموده و با استفاده از الگوی 16 تیپ شخصیتی افراد مختلف را از نظر شخصیتی از هم متمایز و سپس مشاغل مختلف و متناسب با تیپ شخصیتی مربوطه را معرفی می کند. هر تیپ شخصیتی برای برخی از گروه های شغلی متناسب است.

به عنوان یک قاعده کلی هر چه جنبه های بیشتری از شخصیت فرد (توانمندی‌ها، علایق و ارزشهای انسانی) با کاری که انجام می‌دهد هماهنگی داشته باشد، شخص از کاری که می‌کند راضی‌تر خواهد بود.

در این فرایند مدیران ضمن آشنایی با تیپ شخصیتی خود، با 16 تیپ شخصیتی آشنایی پیدا می کنند. در مرحله بعد، شناخت ترجیحات و قلمروهای علایق و توانمندیهای کارکنان ، مهارت برقراری ارتباط با هر تیپ، مهارت شناخت، سبک یادگیری و سبک تصمیم گیری و انجام کار را کسب می نمایند.

با گذراندن این بسته مشاوره ای و آموزشی مدیران مرحله جدید و موثری از مدیریت منابع انسانی را آغاز می کنند.


 شرح مراحل

  •  جلسه حضوری با مدیریت مجموعه جهت تعیین اولویت ها و موضوعات درون سازمانی
  • آشنایی مدیر با تیپ شخصیت شغلی خود
  •  تحلیل مشاغل موجود در سازمان
  • یادگیری مهارت برقراری ارتباط با هر تیپ


خروجی ها

  •   پروفایل شناسایی 16 تیپ شغلی مختلف
  •   پروفایل  تحلیل شغلی (شامل شرایط و ویژگیهای لازم برای تصدی شغل مورد نظر)
  •   پروفایل مهارت های کارجو (شامل شاخصه های تعیین کننده و ویژگیهای برجسته نیرو برای بهبود وضعیت درون سازمانی)