ورود کارفرما

تیپ شناسی شخصیت شغلی


اهداف

  •        تسهیل فرایند انتخاب و جذب نیرو
  •       انتخاب نیروی شایسته و مناسب در هر پست

  

تیپ های شخصیت مایرز و بریگز  "MBTI "بر اساس تئوری تیپ شناسی کارل یونگ پایه ریزی شده  ودر طی حدود پنجاه سال تحقیق و توسعه امروز به عنوان ابزاری مؤثر برای تعیین تناسب شغل با شاغل، تیم سازی، آسیب شناسی منابع انسانی، توسعه فردی و توسعه ارتباطات مدیران و کارشناسان مورد استفاده قرار می گیرد. این روش در جنگ جهانی دوم برای گروه بندی سربازان به کار برده شد و از آن زمان تا کنون تکامل زیادی پیدا کرده است. به طوریکه اکنون در شرکت ها و سازمان ها سالانه  حدود 5 میلیون نفر از این تست استفاده می کنند. به دلیل برخورداری از پشتوانه تحقیقات پنجاه ساله برروی 5 میلیون نفر و ویژگی هایی چون ارزش گذاری نکردن افراد و توجه به تفاوت های آنها به عنوان مزیت و روایی بیش از 80 درصدی آن، معتبرترین ابزار سنجش توانایی ها، گرایشها، مدلهای تصمیم گیری، اقدام و ارتباط است.

   تیپ شخصیتی افراد ارتباطی با هوش ندارد و نمی توان از روی آن موفقیت اشخاص را پیش بینی نمود، اما می توان درک کرد که چه عواملی به اشخاص انگیزه می دهد. این ترجیحات به تفاوت در یادگیری، برقراری ارتباطات، مدیریت تضاد و روابط منجر می شود.


موارد کاربرد ؛

MBTI     بر خلاف بسیاری از ابزارها در مدیریت، ابزاری علمی و کمی است که برای مدیران به عنوان راهنمای تطابق شغل با شاغل، تیم سازی،شناسایی و استفاده از توانمندی های کارکنان و درک بهتر رفتارهای آنها در موقعیت های گونا گون به کار می رود. به طور کلی این تست نشان می دهد فرد مورد نظر در چه نوع مشاغل یا پروژه هایی و چه نقشی می تواند ایفا کند.

   این روش در سطوح مختلف مدیریتی سازمان، جهت استفاده بهینه از منابع انسانی و افزایش بهره وری نیروها، کمک شایانی می نماید و همچنین در سطوح فردی نیز در سایه شناخت و درک متقابل افراد و مدیران و هدایت پتانسیل درونیشان در مسیری صحیح و کارآمد تر، شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهیم بود.