ورود کارفرما

مشاوره استخدام و ارزیابی افراد

 


رشد و توسعة سازمان در گرو انتخاب و به کارگماری صحیح نیروی انسانی در مشاغل و پستهای سازمانی می باشد.  انتخاب نامتناسب، یعنی انتخاب کسانی که شخصیت شغلی آن ها با شغل موردنظر تطابق لازم را نداشته و بعد از مدتی سازمان را ترک و هزینه های سنگینی به سازمان تحمیل می کنند. از طرفی بررسی دانش فنی صرف هم بررسی کاملی برای غربال گری افراد نمی باشد. امروزه با توجه به تنوع شغلی موجود در سازمان ها ایجاد سازش منطقی بین خصوصیات شخصیتی فرد و شرایط شغل از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد.


استخدام زمانی موفق است که بتوان مقدار زیادی از متقاضیان حائز شرایط را پیدا کرد و از بین آنها بهترین ها را برگزید. با توجه به نوع و اندازه سازمان، انتخاب می تواند شامل دو روش انتخاب درون سازمانی و برون سازمانی باشد. که هر کدام از دو روش فوق مزایا و معایبی را به همراه دارد.

 

با توجه به شرح شغل های تعریف شده، افراد مورد نیاز انتخاب می شوند. به عنوان یک قاعده کلی هر چه جنبه های بیشتری از شخصیت فرد (توانمندی‌ها، علایق و ارزشهای انسانی) با کاری که انجام می‌دهد هماهنگی داشته باشد، شخص از کاری که می‌کند راضی‌تر خواهد بود. لذا به وسیله آزمون تیپ شناسی شغلی افراد مورد نظر بررسی شده و نهایتا به سازمان معرفی می شوند.

در این راستا دستاوردهای سازمان به شرح زیر است ؛


  • طراحی سیستم انتخاب موثر و کارآمد
  • ایجاد سازش منطقی بین خصوصیات شخصیتی فرد و شرایط شغل
  • جلوگیری از یاس و سرخوردگی کارکنان در صورت عدم تطابق با شغل