ورود کارفرما

اصول تولید ناب 1393/06/26

تعداد دفعات مشاهده شده : 3658         چرا کسب و کارهای نوپا شکست می خوردند؟

اولین مشکل طمع به یک طرح خوب، یک استراتژی تغییر ناپذیر و یک تحقیق بازار جامع است. متاسفانه در بسیاری از طرح های تجاری نوپا به نظر می رسد که کارفرمایان در حال برنامه ریزی برای پرتاب یک موشک هستند تا رانندگی یک خودرو، گرچه ممکن است با جزئیات فراوان گام هایی را که باید طی کنند و نتایجی را که انتظار می رود تحلیل کنند ولی باید مد نظر داشته باشند که کسب و کارهای نوپا فاقد یک تاریخچه عملیاتی بلند و یک محیط نسبتا با ثبات می باشند درنتیجه یک خطای کوچک در فرضیات می تواند منجر به پیامدهای بسیار ناگوار شود. باید توجه داشت کسب و کارهای نوپا با عدم قطعیت فراوانی روبرو هستند، بنابراین قبل از پرتاب موشک، رانندگی خودرو را در جهت کاهش عدم قطعیت و ترسیم چشم انداز مطلوب بیاموزید.

        اصول تولید ناب و جلوگیری از شکست:

·    به جای اینکه شرکت خود را در قالب دپارتمان هایی با کارکرد مشخص (بازریابی، فروش، فناوری اطلاعات) سازمان دهی کنید، بهتر است تیم های چند کارکردی تشکیل دهید که در برابر موعدهای یادگیری  پاسخگو باشند، زیرا در حالت اول افراد را تنها مسئول محدوده تخصصی خود می نمایید.

·     به جای تکیه بر راهبردهای نادرست و تاخیر زیادی برای بهبود هر چه بهتر محصول ( که مشتری حتی نتواند به وجود آنها پی ببرد) یاد بگیرید چه ویژگی هایی برای مشتری ارزش خلق می کند و تلاش خود را در آن راستا متمرکز نمایید. تلاشی که در راستای شناخت نیاز مشتریان نباشد اتلاف است.

·     بجای طراحی یک برنامه پیچیده در ابتدای کار، شما می توانید پیوسته خود را به کمک فرمانی به نام حلقه ی بازخورد "ساختن- اندازه گیری- یادگیری" اصلاح کنید. این حلقه شامل ایده، ساختن، محصول، اندازه گیری، داده  و در نهایت یادگیری است. برای شرکت های نوپا و طرح های نوین، حداکثر انرژی باید روی کوتاه نمودن زمان این حلقه متمرکز شود تا تسریع در رسیدن به یادگیری، سبب تسریع در سنجش پیشرفت کسب و کار و در نتیجه تسریع در ترسیم طرح عملیاتی معتبر شود.

·    قدم بعد از طرح ایده در شرکت نوپا، ورود سریع به فاز ساختن با یک محصول حداقلی است. محصول حداقل فاقد بسیاری از امکاناتی است که در ادامه ممکن است ضروری به نظر برسد. با این حال صرف زمان و انرژی کمتر برای تولید یک محصول حداقلی، سبب سرعت در سنجش واکنش بازار به محصول مورد نظر(اندازه گیری) شده تا در صورت مشاهده عدم نیاز بازار، سریعا راه کارهای دیگر جایگزین شوند. این کار سبب جلوگیری ازاتلاف بیشتر پول و زمان می گردد.

·    ارزش کل یک شبکه متناسب است با مربع تعداد حاضرین در آن، برای افزایش ارزش شرکت خود وارد بازار پیام رسانی فوری شوید. شرکت های تولید کننده پورتال مانند مایکروسافنت و یاهو خدمت شبکه پیام رسانی فوری را برای جلب توجه مشتری به خدمات دیگر به کار می روند.

·    برای بهبود نتایج کارآفرینانه  و مسئولیت پذیر کردن نوآوران، بایستی بر موضوعات کسل کننده تمرکز کنید: چگونه پیشرفت را اندازه بگیرید، چگونه کارها را اولویت بندی کنید، چگونه موعد تعیین نماید. این موضوع  نیازمند نوع خاصی از حسابداری است که برای کسب و کارهای نوپا و افراد مسئول طراحی شده باشد.


منبع:

ریز، اریک; نوپای ناب. ترجمه محمد جواد احود پور; سید علی فاطمی خوارسگانی. انتشارات پندار پارس مرکز کارآفرینی ستکا، تهران، 1392.