وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر در حوزه آب و پساب
ایران
تهران
0
ستارخان
زن
1
مجرد
دارای شناخت اولیه نسبت به پتنت، توسعه فناوری و مطالعه بازار و آشنا با موضوعات حوزه آب و پساب
توافقی
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
۱۴۰۰/۰۲/۰۴

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک