وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیق و توسعه - امریه
انجام پروژه های تحقیق و توسعه، امور جاری برقی و کامپیوتری
ایران
اصفهان
اصفهان
اصفهان-شهرک علمی تحقیقاتی
مرد
1
تسلط به مدارات متداول الکترونیک و میکرو و نرم افزار نویسی
توافقی
۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۱۴۰۰/۰۲/۰۴

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک