وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس آزمایشگاه (کارورز)
انجام طرحهای پژوهشی
ایران
تهران
0
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
پروژه ای
زن
2
مجرد
نیاز نیست.
قانون کار
۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۱۳۹۹/۱۲/۱۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک