وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس علمی
اجرای وبسایت در زمینه نانوتکنولوژی
ایران
تهران
تهران
تهرانپارس
تمام وقت
1
قانون کار
۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۱۳۹۹/۱۱/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی عالی عالی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
اشراف کلی در زمینه نانو (Science & Tech.)
تسلط کامل به search
آشنا با Presentation