وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارمند اداری (کمپ اشتغال کارنو)
انجام امور محوله
ایران
تهران
تهران
بلوار کشاورز
تمام وقت
1
توافقی
۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۹

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
آموزش پذیری عالی
مدیریت امور عالی