وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیقات در حوزه شیمی (کمپ اشتغال کارنو)
انجام پژوهش های مدنظر
ایران
تهران
تهران
بلوار کشاورز
تمام وقت
1
سابقه خوب تحقیقاتی در پروژه های مرتبط با رشته، داشتن حداقل 4 مقاله ISI در حوزه شیمی
توافقی
۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۹

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دکتری تخصصی شیمی آلی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی عالی عالی عالی عالی -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
تسلط به تفسیر آنالیزهای مربوط به شیمی آلی عالی
نگارش مقاله عالی
جستجو در پایگاههای علمی معتبر عالی