وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تامین محتوای آموزشی(کمپ اشتغال کارنو)
1.استخراج مبانی های آموزش از استانداردهای بین المللی 2.تطابق مطالب استخراج شده با ساختار آموزشی تدوین شده در شرکت 3.دسته بندی دروس بر اساس موضوعات آموزشی فناوری نانو 4.نگارش و ویرایش دروس
ایران
تهران
تهران
3
توافقی
۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۱۳۹۹/۰۹/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد نانوشیمی
کارشناسی ارشد نانوفیزیک
کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد
کارشناسی ارشد مهندسی برق نانو الکترونیک

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک