وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارمند اداری آشنا به حسابداری
پیش بینی میزان مصرف ملزومات و درخواست تأمین و خرید و بازپرسازی انبار -دریافت درخواست¬های خرید از واحدهای متقاضی و پیگیری تأمین آنها ضمن اخذ موافقت خرید از مسئول مربوطه -تکمیل مستندات و پیگیری آنها -تهیه و ارائه گزارشات مالی و فیزیکی فعالیت¬های خرید و تدارکات و ارائه به مسئول مافوق -انجام امور مراسلات و مکاتبات، تهیه و تنظیم پیش¬نویس¬ها، آماده¬سازی نامه¬ها، مستندات و مدارک اداری مرتبط، ویرایش گزارش استحضاری) ، تنظیم و هماهنگی جلسات داخل و خارج از شرکت و قرار ملاقات با مدیریت و مسئولین شرکت
ایران
تهران
تهران
1
توافقی
۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۱۳۹۹/۰۹/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک