وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارمند اداری
پیگیری امور محوله داخل و خارج شرکت
ایران
تهران
تهران
غرب تهران
تمام وقت
1
توافقی
۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۱۳۹۹/۰۹/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک