وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

مهندس طراح فرآیند
طراحی و شبیه سازی پروژه های صنعتی با ضریب اطمینان بسیار بالا با استفاده از نرم افزار Aspen hysys
ایران
تهران
0
به صورت دور کاری
زن
1
مجرد
توافقی
۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
نرم افزار Aspen HYSYS عالی

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک