وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس فروش
روابط عمومی بالا و آشنا به مواد پلیمری و حوزه رنگ و رزین
ایران
تهران
تهران
میدان شوش، ورامین
4
توافقی
۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک