وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس فروش
افزایش فروش و مشتری، سفر به شهرها و کارخانجات مختلف
ایران
تهران
تهران
احمدآباد مستوفی (مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی)
تمام وقت
1
توافقی
۱۳۹۹/۰۷/۲۲
۱۳۹۹/۰۸/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک