وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارمند اداری(کمپ اشتغال کارنو)
انجام امور جاری اداری مالی
ایران
تهران
0
تمام وقت
زن
1
مجرد
توافقی
۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک