وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس آزمایشگاه(کمپ اشتغال کارنو)
بررسی امکان‌‌پذیری درخواست‌های متقاضیان در خصوص آزمون‌های تجهیزات تصویربرداری پزشکی بررسی مدارک و مستندات همراه نمونه و اعلام هزینه (نفر-‌‌ ساعت) در خصوص تجهیزات ارجاع شده انتخاب روش آزمون مناسب با بررسی روش ها و امکانات موجود انجام آزمون‌های تجهیزات تصویربرداری پزشکی جهت بررسی کیفی آنها در زمینه دامنه کاری مربوطه
ایران
تهران
تهران
4
توافقی
۱۳۹۹/۰۷/۱۰
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک