وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس برق
انجام امور جاری برقی و کامپیوتری شرکت و انجام پروژه های تحقیق و توسعه
ایران
اصفهان
اصفهان
شهرک علمی و تحقیقاتی
تمام وقت
1
افرادی که شرایط امریه دارند برای این جایگاه شغلی پذیرفته می شوند.
توافقی
۱۳۹۹/۰۶/۲۱
۱۳۹۹/۰۷/۰۸

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی برق
کارشناسی مهندسی برق
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
کارشناسی مهندسی کامپیوتر

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
تسلط به کار عملی و مدارات متداول الکترونیک عالی
نرم افزار نویسی عالی