وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس مهندسی فروش و توسعه بازار(کمپ اشتغال کارنو)
مسلط بر مباحث فرآیند و کاتالیست و نرم افزارهای تخصصی
ایران
تهران
تهران
توافقی
۱۳۹۹/۰۶/۱۶
۱۳۹۹/۰۷/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک