وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس آموزش و ترویج (کمپ اشتغال کارنو)
1-برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با توسعه فناوری نانو 2-ترویج مرکز صنعتی¬سازی نانوفناوری کاربردی
ایران
تهران
تهران
1
دارای سابقه کار اجرایی در زمینه آموزش و ترویج
توافقی
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
۱۳۹۹/۰۶/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک