وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیق و توسعه(کمپ اشتغال کارنو)
تسلط به آزمون های مواد پلیمری، تسلط به روش های تولید قطعات پلیمری، تسلط کامل به زبان انگلیسی
ایران
البرز
کرج
3
توافقی
۱۳۹۹/۰۵/۲۰
۱۳۹۹/۰۶/۲۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
کارشناسی ارشد

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک