وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر(مهندسی عمران محیط زیست)
آشنا به رورش های تصفیه حذف آرسنیک، حذف کروم،حذف روی و فناورهای حذف آنتی بیوتیک ها
ایران
تهران
تهران
1
توافقی
۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۳۹۹/۰۶/۱۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد علوم محیط زیست
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک