وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر حوزه ازدیاد برداشت نفت
مطالعه و تحلیل روی پروژه در حال انجام
ایران
تهران
0
زن
2
مجرد
توافقی
۱۳۹۹/۰۴/۰۷
۱۳۹۹/۰۴/۱۷

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی نفت مخازن هیدوکربوری

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
تسلط به یکی از موارد ازدیاد برداشت، هوش مصنوعی، نانوسیال، شبیه سازی عددی و آنالیز معمولی و ویژه مغزه باشد عالی

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک