وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس مهندسی مواد(ویژه رویداد کارنو گیلان)
انجام امور محوله تخصص در حوزه سنتز مواد
ایران
گیلان
رشت
1
تسلط به سنتز مواد
توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۴
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک