وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

پژوهشگر در حوزه نانوشیمی
سابقه پژوهش در حوزه نانو مواد پلیمری- نانومواد معدنی
ایران
تهران
تهران
تهران
پاره وقت
2
توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۱۳۹۸/۰۸/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی شیمی نانو پلیمر
دکتری تخصصی شیمی نانو معدنی
کارشناسی ارشد شیمی پلیمر
دانشجوی دکتری تخصصی شیمی معدنی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک