وضعیت جذب نیرو : استخدام شده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارمند اداری
انجام امور محوله
ایران
تهران
تهران
میدان توحید
تمام وقت
1
آشنایی با Feasibility Study و Business Plan الزامی است.
قانون کار
۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
ICDL خوب

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
مهارتهای کسب و کار خوب