وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

نیروی نمایشگاه نانو
حضور درنمایشگاه مسلط به فنون مذاکره
ایران
تهران
تهران
پاره وقت
زن
3
مسلط به فنون مذاکره تسلط به حوزه علم و صنعت نانو تسلط به امور فروش و بازرگانی
توافقی
۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۱۳۹۸/۰۷/۱۳

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک