وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس تحقیق و توسعه
تحقیقات، آزمایش و ساخت نانو کاتالیست
ایران
اصفهان
کاشان
کاشان
پاره وقت
1
داشتن سابقه کار در حوزه تحقیقات و آزمایشگاه
توافقی
۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۱۳۹۸/۰۹/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک