وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس حوزه عمران و ساختمان
تبادل اطلاعات در حوزه عمران
ایران
تهران
تهران
پاره وقت
80
1
دارای سابقه اجرایی
توافقی
۱۳۹۸/۰۵/۲۰
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک