وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس حوزه کشاورزی، صنایع غذایی
پیدا کردن افراد و شرکت های مرتبط در سه حوزۀ (کشاورزی، صنایع غذایی و بسته بندی ) و شرکت ها یا ارگان های متقاضی فناوری نانو ،پیگیری تقاضاهای صنعتی ،انجام امور اجرایی
ایران
تهران
تهران
پاره وقت
80
1
سابقه همکاری با واحدهای صنعتی حوزه مربوطه(سوابق کاری و اجرایی در کنار کارهای پژوهشی در اولویت است.)
توافقی
۱۳۹۸/۰۵/۰۵
۱۳۹۸/۰۶/۰۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
دکتری تخصصی شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
مهارت‌های کسب و کار عالی