وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارگزار تبادل فناوری در حوزه نفت
انجام امور محوله
ایران
تهران
تهران
تمام وقت
مرد
1
مقطع کارشناسی با حداقل 3 سال سابقه کار، مقطع ارشد و دکتری
توافقی
۱۳۹۸/۰۵/۰۱
۱۳۹۸/۰۵/۱۵

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی شیمی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی نفت
دانشجوی دکتری تخصصی شیمی
کارشناسی ارشد شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
کارشناسی شیمی
کارشناسی مهندسی شیمی
کارشناسی مهندسی نفت

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
فروش و بازرگانی عالی
مهارتهای کسب و کار عالی
فنون مذاکره عالی