وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس نانو مواد
شناسایی نیازهای صنعتی در حوزۀ نانومواد ارتباط دهی شرکتهای فناور به شرکت های صنعتی پیگیری و انجام مذاکرات حین تبادل فناوری
ایران
تهران
تهران
1
داشتن سابقه کار در حوزه بازرگانی لازم است.
توافقی
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
۱۳۹۸/۰۵/۳۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کارشناسی ارشد شیمی

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
فنون مذاکره عالی
مباحث بازرگانی عالی