وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس عمران و ساختمان
انجام امور محوله
ایران
تهران
تهران
1
ترجیحا دارای سابقه کار و آشنایی با حوزه های زیر : 1-کاشی و سرامیک 2-بتن و سیمان 3- رنگ و رزین 4-شیشه
توافقی
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
۱۳۹۸/۰۶/۳۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
کارشناسی ارشد شیمی
کارشناسی ارشد مدیریت

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
مهارت‌های کسب و کار و به ویژه فروش و بازرگانی عالی
فنون مذاکره عالی