وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارورزی
تحقیق و پژوهش در زمینه تولید روغن، بسته بندی
ایران
کرمان
سیرجان
سیرجان
2
توافقی
۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۱۳۹۸/۰۳/۲۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
دانشجوی دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی
دانشجوی دکتری تخصصی شیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک