وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس
این فرصت شغلی نیاز به فردی خلاق و پیگیر دارد که فرآیندهای مورد نظر را مدیریت کرده تا به هدف نهایی برسد. همچنین پرداخت حق الزحمه در این فرصت شغلی به صورت مشارکتی خواهد بود.
ایران
تهران
تهران
توافقی
۱۳۹۸/۰۲/۱۷
۱۳۹۸/۰۲/۳۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک