وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارورز (تحقیق و توسعه)
فعالیت تحقیقاتی تولید رنگ واتر بیس نانویی، پیگیری آزمونها، ساخت آزمایشگاهی
ایران
تهران
تهران
خیابان طالقانی
1
مدت زمان این کارورزی 2 ماه است و پس از طی این زمان با توجه به خروجی کار، امکان ادامه همکاری وجود دارد.
توافقی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۱۳۹۸/۰۲/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد شیمی
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
کارشناسی ارشد مهندسی رنگ
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک