وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارورز
توسعه تجهیزات آزمون و مستند سازی
ایران
تهران
تهران
شهرزیبا
زن
1
آشنا به الکترونیک
توافقی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
۱۳۹۸/۰۲/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق
کارشناسی ارشد مهندسی برق
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد
کارشناسی ارشد مهندسی نانو مواد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک
کارشناسی ارشد مهندسی رباتیک

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک