وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس مالی و حسابداری
جمع آوری، ثبت و طبقه بندی اسناد و مدارک مالی در سیستم حسابداری، تهیه و تنظیم لیست بیمه وحقوق، تهیه و تنظیم پیش نویس گزارش ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی، تهیه صورت مغایرت بانکی، ارائه گزارشات مربوط به مانده حساب مشتریان و سایر گزارشات داخلی به مدیریت
ایران
تهران
تهران
تمام وقت
1
دارا بودن سابقه کاری مرتبط امتیاز دارد.
توافقی
۱۳۹۸/۰۱/۱۸
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح
نرم افزارهای حسابداری خوب

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک