وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

مشارکت در طرح نواورانه
ترجمه مقالات و پتنتهای مرتبط، سنتز نانوساختارهای مورد نیاز، مطالعه در مورد فیلترها و کاتالیستها
ایران
تهران
تهران
تهران
تمام وقت
4
آشنایی با دستگاه های اندازه گیری آزمایشگاهی مرتبط، آشنایی با فیلترها و کاتالیست ها و فرآیندهای تصفیه پسآب
توافقی
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۱۳۹۷/۱۰/۳۰

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
دانشجوی دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی پلیمرهای زیستی
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد سنتز نانوساختارها
دانشجوی دکتری تخصصی شیمی تجزیه
دانشجوی دکتری تخصصی نانو فناوری پزشکی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب عالی خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک
کارتیمی خوب
ترجمه متون علمی خوب