وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

تولیدی
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

کارشناس مطالعات بالینی
این موقعیت شغلی شامل کار در بخش تحقیق و توسعه است که نیاز به داشتن دانش پایه در زیستی، آمار و استانداردهای مطالعات بالینی است. همچنین نیازمند حضور در محیط های بیمارستانی و کلینکی جهت نظارت بر روند اجرای مطالعات بالینی، جمع آوری داده ها و مستندسازی مطالعات بالینی است. به دلیل اینکه کار در این بخش ارتباط تنگاتنگی با بخش‌های دیگر از جمله بخش مهندسی و بیمارستانی دارد، این جایگاه شغلی نیازمند تعامل دائم با بخش مورد نظر است. مسئولیت ها: 1- تهیه و تنظیم فرم های مطالعات بالینی 2- نظارت بر ثبت اطلاعات مطالعات
ایران
تهران
تهران
خیابان باقرخان- مجتمع بیمارستانی امام خمینی- مرکز رشد تجهیزات پزشکی
تمام وقت
زن
1
24
بالای 10 مییلیون ریال
۱۳۹۷/۰۸/۱۵
۱۳۹۷/۰۸/۲۶

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد آمار زیستی

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک