وضعیت جذب نیرو : استخدام نشده

مشخصات کارفرما

1391
خدماتی
از 1 تا 9 نفر
خیر
خیر

جزییات موقعیت شغلی

همکار انجام پروژه های تحقیقاتی
ایران
اصفهان
اصفهان
اصفهان
پروژه ای
10
توافقی
۱۳۹۷/۰۸/۰۶
۱۳۹۷/۰۸/۱۲

رشته های تحصیلی مجاز

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی پلیمر
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
دکتری تخصصی مهندسی مواد
دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مواد
کارشناسی ارشد نانوشیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوشیمی
دکتری تخصصی نانوشیمی
دانشجوی دکتری تخصصی نانوشیمی
کارشناسی ارشد نانوفیزیک
دانشجوی کارشناسی ارشد نانوفیزیک
دکتری تخصصی نانوفیزیک
دانشجوی دکتری تخصصی نانوفیزیک

توانمندی ها و مهارت های زبان های خارجی

زبان سطح خواندن سطح نوشتن سطح مکالمه سطح شنیداری مدرک
انگلیسی خوب خوب خوب خوب -

توانمندی ها و مهارت های IT

عنوان مهارت سطح

سایر توانمندی ها و مهارت ها

عنوان مهارت سطح مدرک